נגישות

לפניות בנושא נגישות נא לפנות לרכז נגישות אילן אליצור
טלפון – 09-9711492
מייל- [email protected]
באתר זה בוצעו התאמות נגישות בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
(התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013