חוק שכר שווה לעובדת ולעובד: נתוני שנת 2021

מקדונלד'ס ישראל מחויבת מיומה הראשון לפעול על פי ערכים של שוויון, התייחסות מכבדת לכולם, עידוד צמיחה ופיתוח אישי, אמת ושקיפות מלאה.

אנו גאים לספק תעסוקה לאלפי עובדות ועובדים מידי שנה, מרביתם בני נוער ומעודדים העסקה  מכל החברה הישראלית, כולל עובדים בעלי צרכים מיוחדים ללא הבדל מין, מגדר, גיל, דת ומוצא.

מקדונלד'ס ישראל מקפידה לכל אורך שנותיה להעניק שכר שווה לנשים וגברים באותו התפקיד, ולקדם לתפקידים ניהוליים, עד הבכירים ביותר, עובדות ועובדים שהתחילו את דרכם בעבודה בסניפי הרשת.

חוק שכר שווה קובע כי את הדוחות יש לערוך על בסיס חלוקה לקבוצות עובדים, כך שיזוהו קבוצות של עובדות ועובדים עם מאפיינים דומים וניתן יהיה לבצע השוואה של פערי השכר בתוך כל קבוצה.
בהתאם לכך,  חולקו כ-5000 העובדות והעובדים בחברה  ל-23 קבוצות וזאת על מנת לבדוק האם קיימים פערי שכר בין נשים וגברים המבצעים עבודה דומה במהותה.

השכר המוצג בדיווח הינו השכר ברוטו + הפקדות מעסיק עבור שנת 2021 .

  • ב-10 קבוצות נמצאו פערים לטובת הנשים- כאשר הפער המקסימלי הינו 36%
  • ב-4 קבוצות נמצאו פערים לטובת הגברים- כאשר הפער המקסימלי הינו 4%
  • 3 קבוצות המורכבות מנשים בלבד.
  • 6 קבוצות המורכבות מגברים בלבד

הפערים בשכר ככל שנמצאו נובעים משיקולים רלוונטים כגון וותק העובד, היקף העבודה (שעות נוספות, משמרות) מענקים בגין ביצועים, נסיעות וכו'

הטבלה המצורפת מציגה פירוט והבדלים בין נשים וגברים בכל אחת מהקבוצות.

סימון (+) יסומן כאשר הפער בשכר הוא לטובת הנשים בקבוצה וסימון (-) יסומן כאשר הפער השכר הוא לטובת הגברים בקבוצה.

קבוצות פילוח123456789
אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל הנשים לגברים המועסקים/ות אצל המעסיק  
שכר ברוטו + הפקדות מעסיק למס2%-

2%-

1%+

4%-

4%+

2%-

1%+

גברים

גברים

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה חלקית בין הנשים לגברים מועסקים/ות אצל המעסיק

  
שכר ברוטו + הפקדות מעסיק למס2%-2%-

1%+

4%-

4%+

2%-0%

גברים

גברים

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה מלאה בין הנשים לגברים מועסקים/ות אצל המעסיק

  

שכר ברוטו + הפקדות מעסיק למס

מגדר
אחד
1%+ 

גברים
בלבד

גברים
בלבד

12%+

18%+

 

גברים
בלבד

חלקיות העסקה הממוצעת

39%45%54%63%

49%

59%

70%

29%

90%

אחוז הנשים והגברים ששכרן/ם נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום העבודה, לפי הפילוח שנבחר בהתייחסות לפי מין

קבוצות פילוח123456789
גברים57%

50%

52%

52%

56%

58%

58%

53%

67%

נשים65%

60%

48%

62%

50%

58%

55%

 

 

לא קיימים נשים ו/או גברים להם משולמת השלמה לשכר המינימום מכח הסכם או הסדר.

קבוצות פילוח1011121314151617
אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל הנשים לגברים המועסקים/ות אצל המעסיק 
שכר ברוטו + הפקדות מעסיק למס31%+

גברים
בלבד

36%+

נשים
בלבד

נשים
בלבד

2%+

16%+

גברים
בלבד

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה חלקית בין הנשים לגברים מועסקים/ות אצל המעסיק

 
שכר ברוטו + הפקדות מעסיק למס31%+ 

40%+

נשים 
בלבד

נשים 
בלבד

  

גברים
בלבד

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה מלאה בין הנשים לגברים מועסקים/ות אצל המעסיק

 

שכר ברוטו + הפקדות מעסיק למס

 גברים
בלבד
גברים
​בלבד

נשים
בלבד

נשים
בלבד

2%+

16%+

גברים
בלבד

חלקיות העסקה הממוצעת

94%100%98%93%

87%

100%

100%

100%

אחוז הנשים והגברים ששכרן/ם נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום העבודה, לפי הפילוח שנבחר בהתייחסות לפי מין

קבוצות פילוח1011121314151617
גברים100%

45%

75%

 

 

35%

40%

57%

נשים40%

 

33%

54%

65%

32%

0%

 

לא קיימים נשים ו/או גברים להם משולמת השלמה לשכר המינימום מכח הסכם או הסדר.

קבוצות פילוח181920212223
אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל הנשים לגברים המועסקים/ות אצל המעסיק
שכר ברוטו + הפקדות מעסיק למס34%+

גברים
בלבד

18%+

גברים
בלבד

2%+

נשים
בלבד

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה חלקית בין הנשים לגברים מועסקים/ות אצל המעסיק

שכר ברוטו + הפקדות מעסיק למס גברים
בלבד

 

גברים 
בלבד

 

 נשים
בלבד

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה מלאה בין הנשים לגברים מועסקים/ות אצל המעסיק

שכר ברוטו + הפקדות מעסיק למס

43%+גברים
בלבד
8%+

גברים
בלבד

2%+

מגדר אחר

חלקיות העסקה הממוצעת

98%100%95%100%

100%

60%

אחוז הנשים והגברים ששכרן/ם נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום העבודה, לפי הפילוח שנבחר בהתייחסות לפי מין

קבוצות פילוח181920212223
גברים25%

63%

50%

90%

38%

 

נשים42%

 

17%

 

 

0%

לא קיימים נשים ו/או גברים להם משולמת השלמה לשכר המינימום מכח הסכם או הסדר.