מידע בדבר אלרגנים

אנו מודעים לסיכון הבריאותי לאנשים האלרגיים לבוטנים, אגוזים שלמים או נגזרות של אגוזים. עם זאת אין אנו יכולים לטעון באופן חד משמעי, כי המוצרים שלנו הם 100% ללא מרכיבים אלו, בשל האפשרות של זליגת מרכיבים בשלב מסוים בשרשרת המזון, בין עם במפעלי היצור , או במסעדות עצמן.

כמו כן – יש להתייחס לכל המוצרים שמגישה מקדונלד'ס כמכילי גלוטן.