תנאי שימוש – שירות הזמנות מקדונלד'ס

1. השימוש בשירות

השימוש באתר (order.mcdonalds.co.il) ובאפליקציה מקדונלד'ס ישראל /McDonald's Israel ("האפליקציה"), לרבות התכנים והשירותים המוצעים בהם וכל חלק מאלה (אשר יחד עם האפליקציה יוגדרו להלן כ"השירות"), כפוף לתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש" ו/או "הסכם זה"). על-ידי גלישה, הורדה, שימוש ו/או רישום בשירות ו/או כל פעולה אחרת בשירות הנך ("אתה") מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש וכי הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין אלוניאל בע"מ ("החברה"). במידה ואינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש עליך לחדול באופן מיידי מלעשות כל שימוש בשירות. 

תנאי השימוש של השירות עשויים להשתנות מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. במקרה של שינויים מהותיים החברה תודיע לך על כך באימייל או על-ידי פרסום הודעה בשירות. פרסים, פרסומים ומבצעים כפופים לתנאי המבצע או הפרסום הרלוונטיים כפי שהם מופיעים בדפי השירות.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך פונים לגברים ונשים כאחד.

2. רישיון

בכפוף לתנאי השימוש, החברה תעניק לך רישיון מוגבל בזמן, הניתן לביטול (בשיקול דעתה הבלעדי של החברה), לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לעשות שימוש אישי ולא מסחרי בשירות.

3. הגבלות ואיסורים

הנך מצהיר ומתחייב כי הנך לפחות בן 18 וכי תעשה בשירות אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי וזאת בכפוף לתנאי השימוש. תשלום וביצוע הזמנות דרך השירות מותרים אך ורק מגיל 18. הנך מתחייב שלא: (א) למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ב) להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את השירות ו/או כל חלק ממנו; (ג) להפנות לשירות על-ידי שימוש במסגור (Framing)); (ד) לעשות שימוש בשירות ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהשירות מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את החברה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ה) לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות בשירות כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק; (ו) לבקר בשירות ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש בשירות תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (ז) לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירות ו/או כל תוכנה הקשורה אליו ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו; (ח) לעשות כל שימוש בשירות באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירות ו/או כל חלק ממנו ו/או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירות ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהשירות ו/או קוד המקור; ׁ(ט) להתחזות לאחר, לעשות שימוש באמצעי תשלום של צד ג' ו/או שלא על-פי דין ו/או לפתוח חשבון בשירות שלא בעבורך או לשימושך האישי בלבד; (י) להעלות ו/או לשלוח דרך השירות תכנים פוגעניים ו/או מזיקים, כולל מבלי לגרוע קבצים שעלולים להעמיס או להשבית את השירות, וירוסים, טרוג'אנים, ספאם, רוגלה או כל קוד או קובץ מזיק אחר; (כ) לעשות שימוש בתגיות מטא (Meta Tags), מטא דטה (Meta Data) או טקסט חבוי אחר /ואו בקישורים או תוצאות חיפוש ממומנות של מנוע חיפוש כלשהו אשר עושים שימוש במילות מפתח כלשהן המכילות, דומות או זהות לסימני המסחר (כהגדרתם להלן בסעיף 4).

4. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בשירות ובתוכן שלך (ראה הגדרה להלן בסעיף 7), כוללים בין היתר ומבלי לגרוע בשירות, תוכנות, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מדגמים, סימני מסחר, מידע, שירותים, טקסט, קבצים, קטעי וידאו, תמונות, סאונד ומוזיקה, זרימת המשתמש וכל תוכן קנייני אחר ו/או שיפורים  או יצירות נגזרות של אלה הם קניינה של החברה ו/או של מרשיה, להם כל הזכויות בחומרים אלה, כולל כל זכויות הקניין הרוחני הקשורים עמם ("קניין החברה"). משמעות המונח "זכויות קניין רוחני" הוא, בין אם הן רשומות או לא, בכל העולם: (א) זכויות יוצרים, לרבות ומבלי לגרוע זכויות ביצירות כתובות, מצולמות ומוקלטות; (ב) סימני מסחר (לרבות סימני מסחר ולוגואים של משפחת מקדונלד'ס, קבוצת מקדונלד'ס, חברות קשורות ו גורמים שלישיים), סימני שירות, שמות מתחם, לוגואים, שמות מסחריים, מוניטין ("סימני המסחר"); (ג) פטנטים, בקשות פטנט ואמצאות; (ד) סודות מסחר; (ה) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי; (ו) פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד. 

הנך מסכים ומודע לכך כי לחברה הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של השירות או כל חלק ממנו.

אין בתנאי שימוש אלה ו/או בדבר כלשהו הרשום בשירות כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו בשירות כולל קניין החברה פרט לרישיון המוגבל שבסעיף 2 לעיל.

5. החשבון שלך

במהלך יצירת חשבונך בשירות, תידרש לבחור בסיסמה ושם משתמש שיאפשרו לך להיכנס לחשבונך ו/או לגשת לחשבונך בשירות משירותי צד ג' כגון רשת חברתית (לדוגמא התחברות דרך פייסבוק). הנך האחראי הבלעדי לכל פעולה בחשבונך, לשימוש בסיסמה ובשם המשתמש שלך (כולל שימוש בלתי מורשה), לשמירת הסודיות של סיסמתך ולקיום הוראות צד ג'. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד כי צד ג' גילה את סיסמתך או שהתרחשה גישה לא מורשית לחשבונך בשירות, הנך נדרש להודיע על כך לחברה באופן מיידי ולשנות את סיסמתך.

כדי לשמור על השימוש באפליקציה ניתן לבקש שבכל פתיחה של האפליקציה תתבקש להזין סיסמא. ניתן לבצע הגדרה זו דרך "הגדרות אבטחה" מהאזור האישי .

כדי להגביל את הגישה לכרטיסי התשלום בהם נעשה שימוש באפליקציה ניתן לבקש שבכל תשלום בכרטיסים תתבקש להזין סיסמא. ניתן לבצע הגדרה זו דרך "הגדרות אבטחה" מהאזור האישי.

הגדרות אלו מגיעות במצב כבוי וניתן להפעילן לפי בחירתך.

6. הזמנות

בכפוף לתנאי השימוש, תוכל לעיין בתפריט ארוחות וברשימת שירותים ומוצרים ואף לבצע הזמנות באמצעות השירות. בעת ההזמנה ובכפוף לזמינות השירות, תוכל להזמין משלוח לכתובת שתספק לחברה ולשלם באשראי או PayPal או בכל אמצעי תשלום שהחברה תאשר לשלם בו, לחלופין תוכל להזמין ולשלם דרך האפליקציה ולאסוף בעצמך את ההזמנה באחת ממסעדות הרשת. במידה ותבחר לשלם  במסעדה, תתבקש לעמוד בתור הרגיל כדי לדווח את מספר ההזמנה ולשלם עליה. החברה עשויה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש במסגרת השירות באמצעי זיהוי שמטרתם לאמת את ההזמנה, כגון אישור בSMS או אימייל. ללא אימות כאמור ככל שיידרש, לא יתאפשר מתן השירות.

כל המחירים הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ אך אינם כוללים את התשלום עבור המשלוח, אשר יצוין בנפרד במהלך הזמנת משלוח. כל המחירים, כולל המשלוח, עשויים להשתנות מעת לעת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. המחיר שיחול על ההזמנה יהיה המחיר שהוצג לך בעת ביצוע ההזמנה. המלאי והזמינות של השירותים והמוצרים המוצעים בשירות מוגבלים וייתכן כי בעת קבלת  ההזמנה לא ניתן יהיה לספק את המוצר או השירות שהוזמנו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להסיר את רשימת המוצרים והשירותים המוצעים בשירות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ואין בתנאי השירות אלה ו/או בשירות כדי לחייב את החברה להציע או לספק שירותים ו/או מוצרים כלשהם. תמונות המוצרים בשירות נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות בשירות, לבין המוצרים המסופקים בפועל, לרבות אך לא רק, הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים בשירות לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל. 

המשלוחים בשירות מוגבלים לפי אזורי החלוקה של החברה ו/או של חברות השליחות מטעמה. ייתכן ולא יסופקו משלוחים ו/או יתקבלו הזמנות מאזורים מסוימים. החברה תוכל להקטין או לבטל אזורי חלוקה בגלל תנאי מזג אוויר / חוסר שליחים או כל סיבה שתקשה עליה לבצע משלוח לכתובת המבוקשת. 

התשלום עבור ההזמנה יבוצע לאחר בקשתך שנכין לך את ההזמנה או במקרה של תשלום במזומן בקופה. במשלוחים התשלום יבוצע עם סיום ההזמנה בשירות.  התשלום מבוצע ישירות לחשבון החברה דרך הסולקים השונים.

אם הפרטים, לרבות ומבלי לגרוע הכתובת למשלוח שסיפקת אינם נכונים (במלואם או חלקם) או חלקיים ו/או לא תהיה זמין בכתובת זו במועד המשלוח ועקב כך יתעכב ו/או ייכשל המשלוח, החברה תהיה רשאית לחייב אותך בהזמנה ובעלות המשלוח. 

תהיה רשאי לבטל הזמנה לאיסוף עצמי בתנאי שטרם אישרת את הכנת המוצרים. לא ניתן לבצע ביטול של הזמנת משלוח.

7. התוכן שלך

הנך האחראי הבלעדי לכל תוכן שתשלח לחברה, לרבות טקסטים, קטעי וידאו, תמונות, מידע, רעיונות, עיצובים וכל תוכן אחר ("התוכן שלך"). לחברה לא תהיה כל אחריות לתוכן שלך. בשליחת התוכן שלך לחברה אתה ממחה ומעביר לחברה באופן בלתי הדיר את כל זכויותיך בתוכן שלך, כולל כל שיפור ויצירה נגזרת שלו וזכויות הקניין הרוחני של כל אלה. הנך מצהיר ומתחייב כי: (א) הנך בעל מלוא הזכויות להתקשר בתנאי השימוש, לעמוד באיסורים וההתחייבויות הכלולים בהם ולבצע הזמנות בשירות ובמידה ושימושך בשירות נעשה עבור ארגון/חברה הנך מצהיר ומתחייב כי שימושך והסכמתך לתנאי השימוש מחייבים את אותו ארגון/חברה; (ב) אין מניעה, חוקית או אחרת להתקשרותך בתנאי השימוש; ׁ(ג) שימושך בשירות ייעשה באופן חוקי ובהתאם להוראות כל דין; (ד) התוכן שלך: (1) אינו מפר כל דין ו/או זכות של צד ג', כולל מבלי לגרוע זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות; (2) יש לך את מלוא הזכויות וההיתרים הנדרשים כדי להעביר לחברה את מלוא הבעלות בתוכן שלך, ללא מגבלות או חובות כלשהן מצד החברה (כולל חובות תשלום). החברה רשאית לפרסם את התוכן שלך בצירוף שם הפרופיל שלך בפייסבוק, שמך בחשבון גוגל ו/או שם חשבון הדואר האלקטרוני שלך. 

8. תוכן של גורמים שלישיים 

חלק מהתוכן והחומרים הזמינים בשירות עשויים להיות מסופקים מטעם צדדים שלישיים. כל הדעות, העצות, ההצהרות, השירותים, ההצעות, המידע והתוכן המוצגים בשירות מטעם ו/או שמקורם בצדדים שלישיים כולל בין היתר טקסטים, תמונות, ציורים וקטעי וידאו, שייכים למי שיצר ו/או פרסם אותם ואינם בהכרח מייצגים את עמדות החברה. החברה אינה מקדמת ו/או מפרסמת ו/או ממליצה עליהם בדרך כלשהי; ואינה עורכת ו/או מבקרת ו/או מסננת ו/או בודקת אותם אלא רק משמשת כפלטפורמה להצגתם וריכוזם במקום אחד.

ככל שהשירות מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, החברה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. במידה ויש לך שאלה, השגה ו/או בעיה בכל עניין הנוגע לשירות ו/או תוכן כאמור, או כל לינק המפנה אליהם, עליך להפנותם לאותו צד ג' שמספק אותם. לינקים כאמור עומדים לרשותך בשירות רק לנוחותך ואין החברה אחראית ללינקים ו/או תוכן כאמור. במידה ותעזוב את השירות על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם החברה, דע כי הנך עושה זאת באחריותך בלבד. התוכן אליו אתה נחשף באמצעות לינקים לא פותח, נערך ו/או נבדק על-ידי החברה והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים אחרים, כולל בין היתר כתוצאה מעיכובים, פגמים ו/או השמטות העשויות להיות בו. החברה אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'.  אנו ממליצים כי כאשר אתה מופנה לאתרים ולתכנים של צד ג' בלינק, תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים ותכנים כאמור ותוודא כי האתר מתאים לגילך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט. 

9. פרטיות

מדיניות הפרטיות של החברה זמינה לעיונך בכתובת www.mcdonalds.co.il/app/privacy-policy ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. לתשומת לבך כי כמפורט במדיניות הפרטיות, אנו עשויים לאסוף נתוני מיקום/GPS במסגרת השירות ולחבר את מכשירך באופן אוטומטי לרשת הWiFi שבמסעדות וסניפי הרשת  ללא הודעה מוקדמת.

10. הגבלת אחריות

שירות זה מועמד לרשותך כפי שהוא ("AS IS") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, החברה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחראית, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). החברה אינה מבטיחה שהשירות יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, או שהשירות או השרת עליו מצוי השירות נקיים מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. החברה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש בשירות ו/או תוצאותיו של שימוש זה, לרבות אספקה וזמני אספקה ובכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל עניין אחר. אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על השירות ו/או כל חלק ממנו. הנך מותר בזאת על כל תביעה או טענה בקשר עם השירות, אספקתו ו/או אי אספקתו. 

ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה החברה והגורמים הקשורים אליה כולל שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשים ו/או לדוגמא; הנובעים מ ו/או קשורים בכל דרך בשירות ו/או בהיעדר שירות, לרבות ומבלי לגרוע שימושך בו ו/או הסתמכותך עליו ו/או על כל חלק ממנו ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע ואספקת השירות על-ידי החברה, אף אם החברה ידעה על האפשרות שיגרמו נזקים כאמור. ככל שלמרות האמור לעיל תמצא החברה אחראית, התרופה הבלעדית לה תהיה זכאי היא ביצוע מתוקן של ההזמנה בשירות והחברה לא תהיה אחראית למתן תרופות נוספות מעבר לכך.

11. שיפוי

הנך מתחייב להגן על ולשפות את החברה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל בעליה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות סבירות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה סבירה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית) הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם שימושך בשירות ו/או הפרה של תנאי השימוש על-ידך.

12. ביטול

החברה רשאית לבטל הסכם זה ו/או להשהות את זכותך להיכנס ו/או לעשות שימוש בכל חלק ו/או בכל השירות מכל סיבה וללא הודעה מוקדמת. עם הביטול עליך לחדול מיד לעשות כל שימוש בשירות ולמחוק את האפליקציה ממכשירך. במקרה של ביטול התנאים לחובתך בסעיפים הבאים ימשיכו להיות בתוקף 3-13.

13. כללי

13.1. התנאים שבתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בינך לבין החברה בנוגע לנושא הסכם זה.

13.2. דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלה וכל הקשור ו/או הנובע מהם. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלה, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם.  

13.3. במידה ותנאי מתנאי השימוש יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף ו/או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי השימוש ולא יהפוך את יתר התנאים בתנאי השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים.

13.4. שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד החברה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לוויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות.

13.5. אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

13.6. החברה רשאית להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אינך רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג' ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. כל הסבה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף.

13.7. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על-פי כל דין ו/או תנאי השימוש, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת בה תחפוץ בכך, להגביל ו/או לחסום את גישתך לשירות ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל חלק ממנו, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי השימוש.

13.8. שאלות בנוגע לתנאי השירות אנא צור עמנו קשר במייל: [email protected]